• Nieuw bestuur!

Op de ALV van 8 september 2016 is het bestuur van damesdispuut MonduDamo gewisseld. Het nieuwe bestuur is als volgt benoemd:
Presidentino – Martine Oosterhoff & Mara Mooij
Sekretarino – Myrte Schoenmakers
Kassistino – Joyce Pebesma
Externalino – Lieke Hamelers
We wensen hen veel succes en plezier toe het aankomende jaar!